top of page

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szefer Investment z siedzibą w 83-240 Lubichowo, ul. Starogardzka 6.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz kontaktować się z nim we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do IOD: kontakt@wypozyczalni.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane osobowe przysługuje Ci prawo do informacji w jaki sposób są przez nas przetwarzane. W zakładce RODO znajdziesz między innymi następujące informacje:

 • w jakim celu oraz w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Twoje dane,

 • jak długo zamierzamy je przechowywać,

 • jakie przysługują Ci prawa,

 • komu ujawniamy Twoje dane.

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAW

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane osobowe przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  W celu realizacji przysługujących Ci praw prosimy o zgłaszanie:

 1. Uwag i spostrzeżeń

 2. Żądania dostępu do danych osobowych

 3. Żądania sprostowania danych osobowych

 4. Żądania usunięcia danych osobowych

poprzez wysyłkę e-maila na adres kontakt@wypozyczalni.pl

 

W celu realizacji prawa do:

 1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

 2. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

 3. Wycofania zgody

 4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 5. Przenoszenia danych osobowych

a także w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem e-mail: kontakt@wypozyczalni.pl 

bottom of page